papirarbeidet

La profesjonelle gjøre papirarbeidet

Fakturahåndtering. Bare ordet får mang en selvstendig næringsdrivende til å fryse på ryggen. For dessverre er det veldig mange som av en eller annen grunn har aversjon mot alt som heter papirarbeid. Det er ofte ildsjeler som brenner for det de gjør og som oppfatter at kjedelige og ofte tidkrevende ting som fakturahåndtering og annet papirarbeid som et herk som gjør alt man kan for å slippe unna. Men dessverre kommer man ikke unna slike ting. Det å fakturere er jo om man liker det eller ikke en dyd av nødvendighet for å få inn de pengene man skal betale regningene med. Og å leve av.

Bare det at det er så viktig at fakturaene er korrekte er nok til å stresse mange. At man belaster kunden akkurat det hun eller han skal belastes, hverken mer eller mindre. Dessuten er det jo frister som skal overholdes. Fakturaene kan ikke sendes for tidlig og heller ikke for sent. Dels kan man jo miste kravet på pengene om man somler for mye og dels går det naturligvis utover likviditeten. For selv om man selv fakturerer sent så kan man ikke regne med at ens egne leverandører er like sløve.

Korrekte fakturaer krever korrekt underlagsmateriale. Leverer man tjenester må man ha god orden på hva som er bestilt, både kvalitet og kvantitet. Hvilken pris som er avtalt er naturligvis også helt avgjørende og dersom man jobber på regning, og ikke på fastpris, må man ha god oversikt over hva som har gått med av materialer og hvor mange timer man har nedlagt. Entydige timelister, ordrebekreftelser og avtaler er derfor et must i slike sammenhenger.

Momshåndteringen er også med å skape hodebry for mange og det er ikke så merkelig for reglene er ikke alltid så enkle å forstå. Hverken når det gjelder hva som det skal beregnes moms på eller dette med innrapportering og betaling.

Men heldigvis så er det jo hjelp å få. I dag finnes det en lang rekke dataprogrammer som er til god hjelp – Slik som fakturahåndtering med Ibistic. De er ikke dyre heller og stadig flere benytter dem. Det aller enkleste og ofte det sikreste og beste er å overlate all fakturahåndtering til en person som har dette som sitt spesialfelt. En regnskapsfører rett og slett. Det koster noen kroner, men det er det ofte verd. Man slipper å bekymre seg, klagene på fakturaer blir færre og pengene kommer inn på konto fortere.