Kilden til relevante nyheter

Alle leser nyheter på nettet, men det blir vanskeligere og vanskeligere å sile ut hvor man finner de mest relevante nyhetene. Her få du noen tips til hvordan du finner relevante nyheter online.

Hvor kritisk skal man være?

Etter at begreper som ‘fake news’ er begynt å florere kan man begynne å lure på hvor kritisk man skal være når det kommer til nyheter på nettet. Vi har en tendens til å stole på det vi leser i avisen, ser på Dagsrevyen eller hører på radioen, mens vi er mer kritiske til det vi leser i det vi anser for å være mindre seriøse kilder. Dette skillet kan fort bli litt vanskeligere å oppdage på nettet, fordi nyheter er overalt og blir ofte formidlet gjennom sosiale medier – der vi ikke tydelig kan se kilden.

Hvem som skriver nyhetene har jo også noe å si for troverdigheten. Det er en grunn til at journalistikk er et seriøst fag med en lang utdannelse, og man skal som leser også forholde seg kritisk til nyheter. Det er mye ansvar som blir lagt på forbrukeren i dag, så hvordan velger man de mest relevante nyhetene?

Velg fra troverdige kilder

Det første skrittet til å finne relevante nyheter er å velge å lese nyheter fra troverdige kilder. Du kan for eksempel finne relevante nyheter på Ranaposten. Å velge seg ut et par forskjellige nyhetskilder som kan gi et godt overblikk og et nyansert nyhetsbilde. Man skal være forsiktig med å utelukkende bero seg på nyheter gjennom sosiale medier. Når man kun konsumerer nyheter gjennom for eksempel Facebook, så går man glipp av mange nyttige og viktige perspektiver og synspunkter.

Det kan faktisk være sunt å utfordre synspunktet sitt av og til, og det kan man for eksempel gjøre ved å lese meninger, nyheter og kronikker som er skrevet fra et synspunkt som du kanskje ikke er helt enig i. Kanskje kan du lære noe? Hvilke nyheter vi leser er nemlig i stor grad med til å forme verdensbildet vårt, og hvilke holdninger vi har. Derfor er det lurt å lese litt forskjellige nyheter og utfordre perspektivet litt, så man ikke kun leser nyheter som er skreddersydd til en selv.