Norwegian kroner

Alt du må vite om refinansiering!

For mange er refinansiering et fremmedord, da det ikke er et ord man bruker mye i dagligtalen. Det er derimot et ganske viktig ord, fordi kan innebære en opprydning i sin personlige økonomi samtidig som man kan spare mye penger på å refinansiere. De aller fleste vil på et tidspunkt i livet ha bruk for å refinansiere sin økonomi, spesielt om man har både boliglån, billån og studielån.

Refinansiering betyr altså å oppnå andre betingelser på et lån i samme bank eller å flytte lånet over til en annen bank, slik at man hele tiden får de beste betingelsene og sparer så mye penger som mulig. Det kan handle om all slags gjeld man har, enten man har et forbrukslån eller boliglån.

Det vanligste er refinansiering av boliglån, som først og fremst handler om at man får en ny verdivurdering på boligen. Som regel vil verdien på boligen stige med årenes løp, og dersom verdien har økt, kan man gå til banken for å forhandle om nye og bedre betingelser for lånet. Dette er veldig nyttig for de aller fleste, fordi dette kan føre til at man kan betale mindre hver måned, slik at man har mer midler til andre sysler som er viktige i livet.

De fleste nordmenn har et boliglån, og det er lurt å komme seg inn på bolig markedet så tidlig som mulig, slik at man kan være gjeldsfri på et tidligst mulig tidspunkt i livet. Man bruker som regel mange år på å betale tilbake et boliglån, men dette er noe man kan gjøre raskere ved å refinansiere sitt lån. Det er derfor viktig å undersøke nøye hvilke banker som gir deg de mest attraktive betingelser, for nettopp deg.

Mange mennesker lar hverdagen gå sin gang uten å tenke på refinansiering av sin gjeld. Ved å sette av litt tid til å gå gjennom betingelsen i hver eneste bank, kan man spare mye penger. De fleste banker ønsker at du skal være kunde hos nettopp dem, derfor vil de gladelig hjelpe deg med å sette opp en betalingsplan og gi deg betingelser på et lån som er konkurransedyktige.

Det er veldig viktig å sette seg inn i økonomiske termer og begreper som å refinansiere. Dette er viktig fordi det kan føre til en enklere og bedre hverdag for deg og din familie. Din personlige økonomi kan endres og forbedres mye ved å ha kunnskap om grunnleggende privatøkonomi.